Groene hosting

Milieuverantwoord ondernemen wordt voor bedrijven een steeds belangrijker thema. JBOMedia heeft milieuverantwoord ondernemerschap hoog in het vaandel staan en doet er alles aan om schadelijke gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Groene hosting webshop


Efficiënt gebruik van energie

Het grootste effect op het milieu wordt veroorzaakt door het verbruik van stroom door de datacenters waar apparatuur en koelsystemen draaien. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij enerzijds diensten leveren die rechtstreeks te maken hebben met de groei van de digitale economie en dat wij anderzijds de plicht hebben zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van energie.


Gedragscode toepassing

Binnen de branche is onze datacenterpartner -TelecityGroup- een vooraanstaande onderneming die als eerste onafhankelijk datacentrum de nieuwe Europese gedragsregels (EU Code of Conduct) voor datacenters heeft toegepast. Deze vrijwillige gedragscode kwam in december 2008 tot stand en bevat de beste energie-efficiënte werkmethoden voor eigenaren en exploitanten van datacenters. De gedragscode wordt nu al in alle Telecity datacenters in Amsterdam toegepast. Bovendien zal TelecityGroup dit initiatief voor alle overige datacenters overnemen. Daarnaast is TelecityGroup bij The Green Grid aangesloten -een mondiaal consortium voor de ondersteuning van energie-efficiëntie binnen datacenters en zakelijke digitale ecosystemen.


Millieu gerichte bedrijfsvoering

TelecityGroup voldoet verder in alle landen waar de groep actief is aan de milieuwetgeving en (gedrags)regels en beschouwt deze standaarden als minimale eis waaraan het beheer van op het milieu gerichte bedrijfsvoering dient te voldoen. Daarnaast is het milieubeleid een belangrijke leidraad. In het milieubeleid verplicht men zich tot de efficiënte toepassing van apparatuur en energie, waar mogelijk tot hergebruik en de ondersteuning voor de toepassing van hergebruikt materiaal, tot het minimaliseren van afval en het onder de aandacht brengen van milieukwesties in trainingsprogramma's voor hun medewerkers.


De hostingprovider van JBOMedia richt zich nadrukkelijk op investeringen en innovaties die bijdragen aan het milieubewust ondernemen. De virtualisatieslag die zij de afgelopen jaren hebben gemaakt heeft het stroomverbruik binnen de platformen met ruim een factor 5 teruggebracht. Waar voor de virtualisatie iedere server gemiddeld maar voor 10% werd benut (maar wel voor een hele server stroom verbruikte) is dit ratio per fysieke server drastisch toegenomen. Zodoende kunnen zij -naast het vinden van de meest efficiënte werkmethoden- de klanten ten opzichte van heel veel concullega's een uitermate efficiënte omgeving voor het gebruik van de hosting aanbieden.


Vraag offerte aan