Adverteerder
Bedrijf of instelling dat via het affiliate programma van een affiliate-netwerk advertentiemateriaal (tekstlink, banner, HTML-advertorial) aanbiedt om door de affiliate verwerkt te worden in een website, nieuwsbrief of andere digitale media.

Advertorial
Een advertorial is een kruising tussen een advertentie en een artikel. Hierbij is de tekst van het artikel doorgaans niet door de redactie van het tijdschrift of website opgesteld maar door een adverteerder. Een advertorial is dus niet onafhankelijk en moet altijd gezien worden als een vorm van adverteren. Door deze vorm heeft de adverteerder de mogelijkheid een langer contactmoment te creëren met de ontvanger waardoor deze de ontvanger beter kan informeren over het onderwerp. De tekst van de advertorial hoeft niet altijd direct over de adverteerder te gaan maar het blijft een promotie uiting.

Affiliate
Webmaster die één of meerdere websites beheert en via een affiliatienetwerk advertenties van adverteerders plaatst op zijn website.

Affiliatenetwerk
Een affiliatenetwerk is een bedrijf of organisatie die als intermediair dient tussen adverteerders en webmasters. Een affiliate netwerk heeft altijd meerdere campagnes van meerdere adverteerders.

Affiliateprogramma

Een affiliateprogramma bestaat uit het hebben van een netwerk van affiliates die voor de adverteerder op basis van een vergoeding worden beloond voor branding (impressie), geleverde bezoeker (klik), aanvragen (lead), en/of verkopen (sale).

Affiliate marketing
Bij affiliate marketing, ontvangt een publisher (affiliate) een vergoeding voor het genereren van een transactie (bijvoorbeeld een lead of sale) voor de adverteerder die door de publisher gepromoot wordt. Zodra een publisher via een affiliateprogramma een adverteerder promoot, is de publisher een affiliate van de adverteerder geworden. De adverteerder voorziet de affiliate van geschikt promotiemateriaal, en geeft de affiliate een vergoeding (commissie) voor de transacties die de adverteerder gerealiseerd wil hebben. Om het promotiemateriaal te tonen, plaatsen affiliates een trackingcode in hun website en/of nieuwsbrief. Zodra een bezoeker op een door de affiliate geplaatste link klikt, en dit resulteert in een transactie op de site van de adverteerder, wordt deze actie online getracked (geregistreerd) door de tracking-software. De affiliate ontvangt voor de gerealiseerde transacties een vergoeding volgens het vooraf met de adverteerder afgesproken commissie model. Met het affiliateprogramma heeft een adverteerder ook de mogelijkheid om een affiliate voor branding (per 1000 impressies) en/of per aangebrachte bezoeker (klik) te belonen. Eventueel kan er ook nog een vaste vergoeding per dag door de adverteerder aan een affiliate worden gegeven.

Banner
Een banner is een grafische reclame uiting (afbeelding) die op elke gewenste positie op een webpagina of in een e-mail bericht (nieuwsbrief) kan worden geplaatst, en waarbij de grafische vormgeving centraal staat. Een banner kan worden opgemaakt in verschillende formaten en verschillende vormen (o.a. flash, .gif, .jpg, .png) en kan zowel een statische illustratie als een bewegend beeld zijn. Indien de bekijker van de banner hierop klikt wordt over het algemeen de webpagina van de adverteerder geopend.

Bezoeker
Een persoon die een webpagina bezoekt.

Campagne
De gehele door een adverteerder aangeboden promotionele actie. In een campagne wordt een omschrijving gegeven van de looptijd van de actie, de aangeboden commissie per transactie, etc. Voor de promotie van een campagne maakt een adverteerder promotiemateriaal aan. Eén adverteerder kan meerdere campagnes aanbieden.

Clickthrough
Men spreekt van een clickthrough of 'doorklik' als een bezoeker op een advertentie klikt en daarmee de achterliggende webpagina opvraagt. Het aantal keren dat er op een advertentie is geklikt door bezoekers als percentage van het totaal aantal bezoekers, wordt de clickthrough-ratio (CTR) genoemd.

CLR
Het aantal leads gedeeld door het aantal bezoekers, vermenigvuldigd met 100. De uitkomst wordt weergegeven als percentage. De CLR bedraagt bijvoorbeeld 1% wanneer 100 bezoekers de website hebben bezocht en één van deze bezoekers een lead heeft gegenereerd.

Conversie
Concersie betekent “omzetting”. Men spreekt meestal over de conversie als men wil weten wat hoeveel sales (Click Sales Ratio) of leads (Click Lead Ratio) uit het aantal bezoekers is gekomen. Wordt ook gebruikt om aan te geven hoeveel “kliks” er geweest zijn ten opzichte van het aantal banner impressies (Click Through Ratio)

Conversieratio
Conversieratio is het percentage van kliks wat tot een daadwerkelijk resultaat leidt, dus een lead of een sale. Hiermee kan de effectiviteit van het medium gemeten worden. Een hoge conversie geeft aan dat de website van de affiliate goed aansluit bij de producten en/of diensten van de adverteerder.

Cookie
Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens dat door de bezochte website in de browser van de bezoekende gebruiker wordt geplaatst, met unieke identificatiegegevens over deze persoon. Een cookie kan informatie bevatten als datum, tijd, namen van bezochte pagina's of gekochte producten. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bezoekers bij een terugkerend bezoek herkend worden. Bij adverteerders die werken met cookies kan dus ook een vergoeding plaatsvinden als de geleverde bezoeker op een later tijdstip een bestelling plaatst, dan het moment waarop de bezoeker de website bezocht via het promotiemateriaal van een adverteerder.

Cookietijd
De periode waarna de werking van een cookie komt te vervallen. Dit is meestal een periode tussen de 30 en 60 dagen.

CPM
Prijzen gebaseerd op het aantal vertoningen gedurende een bepaalde periode. Een CPM van € 10 betekent dat u € 10 betaalt per 1000 keer dat uw advertentie wordt weergegeven. ('M' is het Romeinse getal 1000).

CSR
Het aantal sales gedeeld door het aantal bezoekers, vermenigvuldigd met 100. De uitkomst wordt weergegeven als percentage. De CSR bedraagt bijvoorbeeld 1% wanneer 100 bezoekers de website hebben bezocht en één van deze bezoekers een sales heeft gegenereerd.

CTR
Het aantal klikken gedeeld door het aantal vertoningen, vermenigvuldigd met 100. De uitkomst wordt weergegeven als percentage. De CTR bedraagt bijvoorbeeld 1% wanneer 100 bezoekers de advertentie hebben gezien en één van deze bezoekers op de advertentie heeft geklikt om naar de achterliggende webpagina te gaan.

Dashboard
Een gebruikers interface dat informatie op zo’n manier kan organiseren en presenteren wat door de gebruiker als meest optimaal en gemakkelijk wordt beschouwd. De naam refereert aan het feit dat het soms op een dashboard van een auto of vliegtuig lijkt. Wordt daarom ook wel cockpit genoemd.

Deeplink
Een link naar een webpagina die een of meer niveaus onder die van de homepage ligt, bijvoorbeeld een link die direct verwijst naar een specifieke (product) pagina van de adverteerder. Op deze manier kan de bezoeker, die direct op de juiste pagina terecht komt, bestellen zonder dat deze eerst zelf op zoek moet gaan naar de juiste pagina binnen de website van de adverteerder.

Dimensie
De afmeting van het promotiemateriaal (banner, HTML-advertorial). Zo kan de dimensie van een banner bijvoorbeeld 468 x 60 pixels zijn.

HTML advertorial
Advertentievorm waarbij de gebruiker meestal de mogelijkheid heeft om een activiteit uit te voeren. Denk hierbij aan een inschrijfformulier, zoekmachine of berekeningsformulier.

Impressie
Het aantal keer dat een banner wordt vertoond. Elke keer dat een banner vertoond wordt, wordt geteld als één impressie.

Individueel segment
Binnen een affiliate-softwaresysteem heeft de adverteerder de mogelijkheid om met één of meerdere affiliates één-op-één commissie vergoedingen af te spreken, en vast te leggen binnen een individueel segment. Deze afspraken staan los van de voorgedefineerde segmenten die voor alle affiliates beschikbaar zijn.

IP-tracking
IP-tracking is een methode om transacties te kunnen meten, ondanks het feit dat de cookie verwijderd is na het bezoeken van de affiliatesite. Als er geen cookie meer aanwezig is, dan wordt het IP adres en de browseridentificatie van de bezoeker vergeleken met de informatie in de database. Als het IP adres van de bezoeker al voorkomt en deze overeenkomt met de specifieke adverteerder, dan wordt een transactie geregistreerd.

Keuren
Het door een adverteerder beoordelen van transacties, die via het netwerk zijn gerealiseerd. Een adverteerder kan een transactie goedkeuren, afkeuren of “onder beoordeling” laten staan om op een later tijdstip te keuren.

Key ratio
Geeft aan in hoeverre je promotiemateriaal van merchants mag gebruiken voor zoekmachine marketing.

Klik
Het moment dat een bezoeker op het promotiemateriaal klikt en op de pagina van adverteerder komt.

Lead
Een afgeronde transactie waarbij een bezoeker op de pagina van de adverteerder een handeling heeft uitgevoerd waarvoor wel gegevens zijn afgestaan, maar waarbij geen financiële transactie heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld een hypotheekofferte aanvraag of een inschrijving op een gratis nieuwsbrief).

Merchant
Bedrijf of instelling dat via het affiliatenetwerk advertentiemateriaal (tekstlink, banner, HTML-advertorial) aanbiedt om door de affiliate verwerkt te worden in een website, nieuwsbrief of andere digitale media.

Performance Based Marketing
Performance Based Marketing is een no-cure-no-pay marketing-techniek. Hierbij worden de verdiensten voor het promoten van producten en diensten van de merchant pas uitbetaald wanneer meetbare prestaties zijn geleverd.

Pop-up
Vorm van advertentie. Een klein advertentievenstertje dat automatisch als nieuw venster wordt geopend bij het bezoeken van een website.

Productfeed
Ook wel XML feeds genoemd. Productfeeds zijn bestanden waarin alle of een deel van de artikelen van een webshop zijn opgenomen. Productfeeds kunnen door affiliates worden gebruikt binnen dynamische websites waarin product- en prijsinformatie wordt weergegeven, met daarbij deeplinks naar de betreffende producten. Een productfeed toont automatisch de actuele aanbiedingen of advertenties van een adverteerder op de website van de affiliate in bijvoorbeeld de vorm van een op XML gebaseerd tekst of een CSV bestand. Een affiliate kan zelf bepalen in welke grafische vorm de productfeeds worden weergegeven.

Productgroep
Een productgroep is een verzameling ('groep') producten, die tot één productcategorie behoren.

Promotiemateriaal
Verzamelnaam voor het advertentie materiaal van een adverteerder zoals tekstlinks, banners, HTMLadvertorials, etc.

Publisher
Bedrijf of instelling dat één of meerdere websites beheert en hier informatie op plaatst en verspreidt.

Referrer
De uit de browser van de gebruiker gelezen URL van de webpagina waarop een advertentie van een adverteerder is vertoond.

Rotator
Een rotator is een tool waarmee elke keer wanneer deze via uw site wordt aangeroepen een andere banner of tekstlink wordt getoond. Op deze manier kan een affiliate automatisch diverse geselecteerde banners of tekstlinks die met elkaar “rouleren” op dezelfde plek van de webpagina tonen.

RSS
RSS (Really Simple Syndication) is een toepassing van XML en wordt gebruikt om links naar informatie op een website beschikbaar te stellen aan anderen. Dat kunnen bezoekers van de betreffende website zijn, maar bijvoorbeeld ook andere websites die gebruik willen maken van deze links. RSS wordt vooral gebruikt bij weblogs of nieuwssites om telkens op de hoogte te kunnen zijn van het laatste artikel/nieuws. Weblogs worden meestal bijgehouden met speciaal ontwikkelde publicatiesoftware. Dit soort software (bijvoorbeeld Blogger, Movable Type, Pivot en Radio Userland) genereert naast de reguliere HTML-output ook vrij eenvoudig, of zelfs automatisch, een RSS-output.

Sale
Een bezoeker heeft via de site van een affiliate een product of dienst aangeschaft op de site van een adverteerder, welke gemeten is door het affiliate-softewaresysteem.

Segment
Binnen affiliate-softwaresysteem heeft de adverteerder de mogelijkheid commissiestructuren te definiëren die met behulp van één of meerdere segmenten vastgelegd kunnen worden. Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld de segmenten “Standaard”, “Zilver”, en “Goud” in de commissiestructuur opnemen. Afhankelijk van de prestaties van de affiliate en/of de categorie waar de website van de affiliate zich in bevindt, wordt een affiliate (automatisch) in een segment ingedeeld. Een segment kan voorgedefinieerd zijn, maar kan ook een individuele afspraak tussen de adverteerder en de affiliate zijn (individueel segment).

Tekstlink
Vorm van advertenties die alleen bestaat uit tekst. Een tekstlink is een woord of (korte) zin, die doorlinkt naar de website van de adverteerder.

Traderule
Om een segment automatisch toe te wijzen aan een affiliate kan een adverteerder gebruik maken van de zogenaamde “Traderules”. Afhankelijk van de door de adverteerder vooraf bepaalde criteria, zorgt de software van het affiliate netwerk er voor dat een affiliate automatisch in het juiste segment valt. Criteria kunnen onder andere zijn: het aantal gegenereerde sales per maand, het bereiken van een bepaalde CRS, etc. Affiliates worden elke 24 uur opnieuw beoordeeld, waarna ze automatisch in het juiste segment geplaatst worden.

Transactie
Een transactie is een lead of sale.

Vergoeding
Door de adverteerder vastgestelde commissie per gerealiseerde impressie, klik, lead ,sale of dag. Deze vergoeding kan variëren per adverteerder, per campagne, en per affiliate.

Individueel segment
Binnen het affiliate-softwaresysteem heeft de adverteerder de mogelijkheid om met één of meerdere affiliates één-op-één commissie vergoedingen af te spreken, en vast te leggen binnen een individueel segment. Deze afspraken staan los van de voorgedefineerde segmenten die voor alle affiliates beschikbaar zijn.

Unieke bezoeker
Een unieke persoon die een website bezoekt binnen een bepaalde tijdsperiode (meestal 24 uur) vanaf een enkel IP adres. Als een bezoeker binnen de gestelde tijdsperiode meerdere malen de zelfde website bezoekt, dan telt deze voor één uniek bezoeker.

URL (Uniform Resource Locator)
Elke webpagina heeft zijn eigen specifieke mensvriendelijke URL, of internetadres. URLs linken door naar computervriendelijke IP adressen van speciale computers die Domain Name Servers ( DNS) genoemd worden.

* Bron woordenlijst: Tradetracker


Interesse in een professionele webwinkel?

Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Vraag offerte aan
Of bel: 072 - 56 44 238